Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


PROW 2014 - 2020


ULGA NA START

W nawiązaniu do interpretacji ARiMR dotyczącej możliwości skorzystania w ramach podejmowania działalności gospodarczej z tzw. ulgi na start przekazujemy wzór oświadczenia, które winien wypełnić beneficjent składając wniosek o płatność.

Więcej


POSIEDZENIE RADY W SPRAWIE ODWOŁANIA

Informujemy, że Posiedzenie Rday LGD Kraina Dolnego Powiśla w sprawie odwołania wniosku nr KDP/PG/2/7/2018 w ramach naboru nr 2/2018/G odbędzie się dnia 18.05.2018 r o godz. 8:00 w siedzibie LGD ul. Wojska Polskiego 3

Więcej


POSIEDZENIE RADY LGD

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD Kraina Dolnego Powiśla w sprawie oceny zgodności operacji z LSR/wyboru operacji przez LGD w ramach naboru 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018 odbędzie się w dniu 14.05.2018 o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Wojska Polskiego 3.

Więcej


POSIEDZENIE RADY LGD

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD Kraina Dolnego Powiśla w sprawie oceny zgodności operacji z LSR/wyboru operacji przez LGD w ramach naboru 1/2018/G i 2/2018/G odbędzie się w dniu 08.05.2018 o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Wojska Polskiego 3.

Więcej


Formularz informacji monitorujacej po zrealizowanej...

Poniżej przekazujemy państwu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu dot. operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...

Więcej


SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW...

Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej zapraszamy na szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 12.04.2018 o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD, ul. Wojska Polskiego 3 (sala konferencyjna). UWAGA!!!!!! Udokumentowanie udziału w przedmiotowym...

Więcej


WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ...

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków zapraszamy wszystkich chętnych na BEZPŁATNE warsztaty/szkolenia z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego...

Więcej


Przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu...

Informujemy, że 6 lutego br. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Więcej


Spotkania informacyjne z mieszkańcami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów działających na obszarze powiatu sztumskiego...

Więcej


Ankieta dotycząca skuteczności działań...

LGD Kraina Dolnego Powiśla zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dot. skuteczności działań komunikacyjnych. Państwa odpowiedzi będą dla nas wskazówką, co poprawić, żeby kolejne inicjatywy podejmowane przez LGD KDP odpowiadały Państwa potrzebom. Wypełnienie ankiety jest...

Więcej


Kontakt