Facebook


ANKIETA

Data publikacji: 2015-10-07 125

Szanowni Państwo,


W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultowania prac nad LSR 2014-2020 do siedziby Biura LGD Kraina Dolnego Powiśla ul. Słowackiego 3/4 82- 440 Dzierzgoń od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00. 

Państwa uwagi oraz sugestie w znaczy sposób przybliżą nam potrzeby oraz problemy naszego obszaru i pomogą skuteczniej kontynuować wspólne działania na rzecz rozwoju obszaru Powiatu Sztumskiego. Pracę nad tym dokumentem rozpoczynamy od diagnozy wszystkich obszarów życia na terenie objętym lokalną grupą działania. Diagnoza ma na celu określenie jak największego kręgu istniejących, rzeczywistych i aktualnych: 

•    dostrzeganych przez Państwa problemów, 
•    niezaspokojonych potrzeb, 
•    niewykorzystanych zasobów i potencjału lokalnej społeczności. 

Zgromadzone informacje mają definiować stan faktyczny i posłużą do przeprowadzenia analizy SWOT, a w szczególności określenia słabych i silnych stron obszaru LGD oraz w późniejszym czasie, do określenia trafnych celów lokalnej strategii rozwoju.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i odesłanie na adres mailowylgd.krainadolnegopowisla@wp.pl  Ankieta

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt