Facebook


Akceptacja zmian w LSR na lata 2014-2020

Data publikacji: 2016-07-26

Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" informuje o akceptacji przez Urząd Marszałkowski wprowadzonych zmian w warunkowo wybranej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkie aktualne dokumenty znajdują się w artykule "STRATEGIA RLKS I UMOWA RAMOWA" link poniżej:

http://www.lgd.krainadolnegopowisla.pl/176-STRATEGIIA_RLKS_I_UMOWA_RAMOWA

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt