Facebook


PREZENTACJE ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH W RAMACH PROW 2014-2020

Data publikacji: 2016-09-16

Biuro Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla zachęca do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat 3 zakresów w ramach programu LEADER, które były prezentowane podczas spotkań informacyjnych na terenie powiatu sztumskiego w dniach od 12.09.2016-15.09.2016 r.

WPROWADZENIE

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INFRASTRUKTURA

 

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt