Facebook


Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” V, VI i VII NABÓR

Data publikacji: 2017-10-23 976

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach V, VI i VII  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

L.p. Nr ewid. Ocena końcowa
1 5/08/17/Sz-m 68,5
2 01/09/17/M-k 68,3
3 02/09/17/Sz-m 68
4 03/10/17/M-k 68
5 01/09/17/Sz-m 67,5
6 03/09/17/M-k 67
7 4/08/17/Sz-m 66,5
8 2/08/17/Sz-m 66
9 01/10/17/Sz-m 65,8
10 1/08/17/K-n 65,5
11 01/09/17/NWD 64,5
12 03/09/17/Sz-m 64,5
13 02/09/17/M-k 64,3
14 4/08/17/M-k 63,3
15 02/09/17/K-n 62,8
16 1/08/17/Sz-m 62
17 04/09/17/Sz-m 62
18 01/09/17/K-n 58,8
19 01/10/17/NWD 57,5
20 3/08/17/M-k 57,3
21 04/09/17/M-k 57
22 02/10/17/Sz-m 56,3
23 05/09/17/M-k 54,5
24 01/10/17/M-k 53
25 02/10/17/M-k 51,8
26 3/08/17/Sz-m 49,5

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt