Facebook


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I LSR NA LATA 2014-2020

Data publikacji: 2017-12-15 1080

Zarząd LGD "Kraina Dolnego Powiśla" po posiedzeniu w dniu 07.12. 2017 r. zgodnie z uchwałą nr 8/2017 r. ogłasza propozycję zmian kryteriów wyboru operacji, lokalnej strategii rozwoju oraz wszczęcie procedury konsultacji społecznych. Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnianie ankiety z uwagami i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl. Propozycja zmian w poniższych dokumentach została zaznaczona kolorem czerwonym.

Konsultacje społeczne będą również prowadzone w biurze Stowarzyszenia LGD w dniach 19.12.2017 oraz 20.12.2017 r. o godz. 10:000

Konsultacje społeczne potrwają do 22.12.2017 do godz. 15:00

KRYTERIA WYBORU OPERACJI- propozycja zmian

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU- propozycja zmian

ANKIETA

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt