Facebook


DOBRY CZAS DLA POWIŚLA

Data publikacji: 2018-01-10

Za nami już prawie 2 lata wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Społeczność realizowanej przez LGD Kraina Dolnego Powiśla w ramach PROW na lata 2014-2020.

W latach 2016-2017 ogłosiliśmy 7 nabór wniosków na łączną kwotę ponad 1.539.619 mln. zł. Złożonych zostało ponad 48 wniosków, z których do realizacji wybraliśmy 29 projektów. Wszystkie umowy są już z beneficjentami podpisane. Projekty są w trakcie realizacji a czterech beneficjentów złożyło końcowe wnioski o płatność.

9 osób otrzymało dotację w wysokości 80 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach środków pozyskanych za pośrednictwem LGD KDP powstał między innymi mobilny warsztat, firma fotograficzna, firma dociepleniowa oraz obiekt gastronomiczny. Łączna kwota środków na przedsięwzięcie „Podejmowanie działalności gospodarczej” wyniosła 780 tys. zł.

2.0232 mln. zł firmy otrzymały za pośrednictwem LGD KDP dofinansowanie na rozwój swojej działalności gospodarczej i utworzenie miejsc pracy. Przyczyniliśmy się do rozwoju firm działających między innymi w branży turystycznej, gastronomicznej, noclegowej, budowlanej. Otrzymane środki umożliwią utworzenie około 30 nowych miejsc pracy.

12 projektów z obszaru działania LGD Krainy Dolnego Powiśla otrzymało wsparcie na rozwój infrastruktury, która będzie służyła społeczności lokalnej oraz aktywizacji i integracji mieszkańców. Wśród projektów znalazły się między innymi budowa i przebudowa istniejących świetlic wiejskich, stworzenie przestrzeni rekreacyjno- sportowej i miejsca integracji mieszkańców poprzez budowy placów zabaw. W zakresie ochrony zabytków u dziedzictwa kulturowego wykonanych zostanie pięć projektów na kwotę ponad 300 tys. zł

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi z obszaru 5 gmin powiatu sztumskiego. W ramach realizacji LSR pozostało około 2 mln. zł na przedsięwzięcia związane z aktywizacją i integracją mieszkańców oraz utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Wszystkim naszym Beneficjentom gratulujemy i życzymy szybkiej realizacji i prawidłowego rozliczenia projektów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze LGD ul. Wojska Polskiego 3 w Dzierzgoniu.

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt