Facebook


SPOTKANIA INFORMACYJNE Z MIESZKAŃCAMI

Data publikacji: 2018-08-07

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom ze wsparciem osób fizycznych, osób prawnych z wykluczeniem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostki sektora finansów publicznych działających na obszarze powiatu sztumskiego w ramach inicjatywy LEADER z PROW 2014-2020

HARMONOGRAM SPOTKAŃ- klik

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt