Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Rozwój Działalności Gospodarczej


WYNIKI NABORU NR 12/2018

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 16.04.2018-30.04.2018 do biura LGD wpłynęły 2 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły...

Więcej


LISTA ZŁOŻONYCHW WNIOSKÓ W RAMACH NABORU...

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 12/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

Lista...

Więcej


NABÓR 2/2018- ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 16.04.2018 r.- 30.04.2018 r., będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW....

Więcej


WYNIKI NABORU NR 06/2017 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI...

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 06.03.2017-20.03.2017 do biura LGD wpłynęły 2 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły...

Więcej


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU...

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 06/2017 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

Lista...

Więcej


NABÓR NR 06/2017- ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI...

 

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze nr 06/2017

Załącznik nr 1 do ogłoszenia- Planowane...

Więcej


WYNIKI NABORU W RAMACH KONKURSU NR 02/2016-...

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie...

Więcej


Lista wniosków o udzielenie wsparcia w ramach...

Poniżej przedstawiamy Państwu listę wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru nr 02/2016

LISTA WNIOSKÓW

Więcej


2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY...

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 27.10-10.11.2016 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW....

Więcej


Kontakt

PREMIA

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z zakładaniem działalności gospodarczej ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 11/2018

ROZWÓJ

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z zakładaniem działalności gospodarczej ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 12/2018

PRZETWÓRSTWO

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z powstaniem inkubatorów przetwórstwa lokalnego ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 13/2018

INFRASTRUKTURA

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działania infrastrukturalne dla jednostek sektora finansów publicznych ogłoszonego w dniu 22.03.2018 to 14/2018

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działania infrastrukturalne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (NGO)ogłoszonego w dniu 22.03.2018 to 15/2018