Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aktualnosci


Bezpłatne kursy i staże zawodowe

Bezpłatne kursy i staże zawodowe 1430 zł netto przez 6 m-cy i 3 m-ce zatrudnienia po stażu dla bezrobotnych. Szczegóły w linku poniżej.

Więcej


Wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego.

Więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie wsparcia doradczo- konsultingowego w zakresie: księgowości, kadr, sprzedaży, marketingu, pozyskiwania klientów, prawa gospodarczego, prawa pracy, Public Relations, pozyskiwania środków na miejsca pracy, w ramach projektu pn. „Trwałe przedsiębiorstwo...

Więcej


Wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego

Więcej


Wyniki pierwszego posiedzenia Komisji Oceny...

W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE

Więcej


Ogłaszamy drugi nabór wniosków w dniach...

Drugi nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne będzie się odbywał w dniach 24-28.07.2017r. w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

Więcej


Ruszają kolejne nabory do projektu „TRWAŁE...

Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci środków finansowych na założenie własnej firmy? Zgłoś się do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”..

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych...

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH DRUGIEGO NABORU. OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY OCENĘ NEGATYWNĄ ZAPRASZAMY DO WERYFIKACJI ZŁOŻONYCH FORMULARZY I PONOWNEGO ICH ZŁOŻENIA PODCZAS KOLEJNEGO NABORU, KTÓRY BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W DNIACH OD 3 DO 7 LIPCA 2017r.

Więcej


Ogłaszamy nabór wniosków w dniach 06-12.07.2017...

Nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne będzie się odbywał w dniach 06-12.07.2017r. w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

Więcej


Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych...

WSZYSTKIE FORMULARZE, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ OCENĘ FORMALNĄ ZOSTAŁY SKIEROWANE DO KOLEJNEGO ETAPU – OCENY MERYTORYCZNEJ. FORMULARZE OCENIONE NEGATYWNIE ZOSTAŁY ODRZUCONE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ I NIE PODLEGAJĄ DALSZEJ WERYFIKACJI.

Więcej


Kontakt