Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aktualnosci


WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!

Więcej


Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia...

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Dolnego Powiśla" odbędzie się w dniu 01.03.2016 roku o godz. 9:00 w sali Konferencyjnej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu przy ulicy Wojska Polskiego...

Więcej


KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Od 26 listopada do 14 grudnia 2015 roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów,

ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,...

Więcej


Spotkanie LGD

W dniu 02.12.2015 roku Stowarzyszenie LGD "Kraina Dolnego Powiśla" wzięło udział w spotkaniu dotyczącym budowania Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014-2020.

Więcej


Współpraca ze Stowarzyszeniami

Współpraca Lokalnej Grupy Działania "Krainy Dolnego Powiśla" nie zawęża się jedynie do jej obszaru działania. Pomagamy i współpracujemy również z sąsiadami z innych województw. Pomagaliśmy między innymi przy rejestracji Stowarzyszenia "Lasu, łowiectwa...

Więcej


III Bieg na Orientację

Stowarzyszenie "Norwid" po raz trzeci zorganizowało Bieg na Orientację. Gratulujemy organizatorom kontynuacji ropoczętej inicjatywy, która swój początek zawdzęcza otrzymanym środkom finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER za pośrednictwem LGD "Kraina...

Więcej


Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia...

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 26.08.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina...

Więcej


Kontakt

PREMIA

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z zakładaniem działalności gospodarczej ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 11/2018

ROZWÓJ

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z zakładaniem działalności gospodarczej ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 12/2018

PRZETWÓRSTWO

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z powstaniem inkubatorów przetwórstwa lokalnego ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 13/2018

INFRASTRUKTURA

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działania infrastrukturalne dla jednostek sektora finansów publicznych ogłoszonego w dniu 22.03.2018 to 14/2018

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działania infrastrukturalne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (NGO)ogłoszonego w dniu 22.03.2018 to 15/2018