Facebook


Aktualności


Spotkanie LGD

Spotkanie robocze w sprawie budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 204-2020

Więcej


Współpraca ze Stowarzyszeniami

Współpraca Lokalnej Grupy Działania "Krainy Dolnego Powiśla" nie zawęża się jedynie do jej obszaru działania.

Więcej


III Bieg na Orientację

Stowarzyszenie "Norwid" po raz trzeci zorganizowało Bieg na Orientację

Więcej


Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia...

Informujemy, że w dniu 26.08.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Dolnego Powiśla"

Więcej


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt