Kategoria: PROW 2014 – 2020

Zapraszamy na konsultacje społeczne!!!!

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania “Kraina Dolnego Powiśla” serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne z osobami starszymi odbędą się w dniu 11.08.2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń Konsultacje społeczne z osobami 50+ odbędą się w… Więcej »

Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju pełną parą

W piątek tj. 31.07.2015 zakończyliśmy ostatnie spotkanie konsultacyjne w gminach, a już 4 sierpnia rozpoczęliśmy kolejne zajęcia warsztatowe, które poświęcone były budowaniu kompetencji społecznych i mobilizacji przedstawicieli trzech sektorów: gospodarczego, samorządowego i społecznego. Z uczestnikami warsztatów konsultowano i uspołeczniano diagnozę. Przeanalizowano atuty i szanse rozwoju, problemy i zagrożenia dla obszaru partnerstwa Krainy Dolnego Powiśla. Oddzielny… Więcej »

Konsultacje społeczne w gminach za nami

W dniach od 27.07.2015 do 31.07.2015 w 5 gminach powiatu sztumskiego prowadzone były konsultacje społeczne. Podczas spotkań przeprowadzona została analiza porównawcza stanu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin, identyfikacja grup docelowych obszarów działalności podlegających różnego typu wykluczeniom. Przeanalizowano atuty i słabości, szanse i zagrożenia rozwojowe dla obszaru LGD oraz przeprowadzono analizę SWOT jako podstawę do określenia… Więcej »

WARSZTATY STRATEGICZNE BUDOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” Warsztaty Strategiczne   Tytuł: Diagnoza i analiza stanu rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Analiza problemów i identyfikacja kierunków i celów rozwoju obszaru – cz. 1 Warsztat I- 2 dni: 20 – 21 lipca 2015 r. PROWADZĄCY: Ryszard Zarudzki MIEJSCE SZKOLENIA: Sala Konferencyjna Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.… Więcej »

Harmonogram spotkań konsultacji społecznych w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do włączenia się w prace nad nową LSR na lata 2014-2020. Jednym z ważnych elementów związanych z budową dokumentu jest jego partycypacyjność, czyli ma być stworzony oddolnie, tj. przez mieszkańców naszych gmin. Teraz mamy okazję wspólnie zdecydować, w jaki sposób… Więcej »