Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Granty


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NABÓR 4/2018/G...

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 4/2018/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Lista...

Więcej


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NABÓR NR 3/2018/G...

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 3/2018/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.1.1. EDUKACJA, PARTYCYPACJA, ANIMACJA, AKTYWIZACJA, INNOWACJE.

Lista złożonych wniosków

...

Więcej


NABÓR WNIOKSÓW NR 4/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie  27.08.2018 r.- 11.09.2018 r nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Więcej


NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie  27.08.2018 r.- 11.09.2018 r nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Więcej


WYNIKI NABORU WNIOSKÓW 2/2018/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W terminie od 09.04.2018-23.04.2018  do biura LGD wpłynęło 5 wniosków....

Więcej


WYNIKI NABORU WNIOSKÓW 1/2018/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja, innowacje. W terminie od 09.04.2018-23.04.2018  do biura LGD wpłynęło 5 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności...

Więcej


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU...

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 2/2018/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym

LISTA...

Więcej


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU...

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 1/2018/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.1.1. EDUKACJA, PARTYCYPACJA, ANIMACJA, AKTYWIZACJA, INNOWACJE

LISTA...

Więcej


NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie 09.04.2018 r.- 23.04.2018 r nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

Więcej


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie 09.04.2018 r.- 23.04.2018 r nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

Więcej


Kontakt

PREMIA

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z zakładaniem działalności gospodarczej ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 11/2018

ROZWÓJ

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z zakładaniem działalności gospodarczej ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 12/2018

PRZETWÓRSTWO

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z powstaniem inkubatorów przetwórstwa lokalnego ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 13/2018

INFRASTRUKTURA

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działania infrastrukturalne dla jednostek sektora finansów publicznych ogłoszonego w dniu 22.03.2018 to 14/2018

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działania infrastrukturalne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (NGO)ogłoszonego w dniu 22.03.2018 to 15/2018