Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

PROW-2007-2013
UWAGA

Szanowni Państwo, informujemy, że od 03.08.2015 r. biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dolnego Powiśla" zostało przeniesione do siedziby Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. przy ul. Wojska Polskiego 3 82- 440 Dzierzgoń I piętro. Nr tel. 55-276-00-20 Fax 55-276-25-70....

Więcej


LEADER W PERSPEKTYWIE 2014-2020

LEADER będzie realizowany na obszarach wiejskich definiowanych jako obszar całego kraju z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000 · Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez min. 30 000 mieszkańców obszarów wiejskich i max. 150 000 mieszkańców...

Więcej


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Więcej


SZKOLENIE LOKALNYCH LIDERÓW

Więcej


ZAPRASZAMY NA WARSZTATY Z ZAKRESU WSPARCIA...

Więcej


IV Zlot Stowarzyszeń

Więcej


ANKIETA

Więcej


Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia...

Więcej


Atrakcyjne Stanowo

Więcej


Plac zabaw w Jeziornie

Więcej


Kontakt