Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

PROW-2007-2013
Lista wniosków wybranych do finansowania...

Więcej


Przypomnienie beneficjentom o możliwości...

W związku z zaobserwowaną sytuacją przypadków odrzucenia Wniosku o przyznanie pomocy z powodu niedotrzymania terminu wykonania określonych czynności przez wnioskodawców przypominamy o udogodnieniu, z którego mogą korzystać beneficjenci.

Więcej


Nabór na stanowisko Doradcy ds. PROW

Więcej


Lista wniosków wybranych do finansowania...

Lista wniosków wybranych do finansowania "Różnicowanie w kieunku działalności nierolniczej"

Więcej


Lista wniosków wybranych do finansowania...

Lista wniosków wybranych do finansowania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Więcej


Lista wniosków wybranych do finansowania...

Lista wniosków wybranych do finansowania

Więcej


Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia...

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" z siedzibą w Dzierzgoniu

Więcej


Kontakt