Facebook


Spotkanie dotyczące LSR 2014-2020

Data publikacji: 2015-11-30 1426

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” w dniu 26.11.2015 roku spotkało się w Sztumie z sołtysami tej gminy. Na spotkaniu zaprezentowano przygotowaną Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014- 2020 i omówiono jej kluczowe elementy tj.:

- diagnozę obszaru,

- cele i wskaźniki,

- sposób wyboru i oceny operacji,

- plan działania,

- plan komunikacji,

- monitoring i ewaluację.

Również w tym samym dniu doszło do spotkania z Młodzieżową Radą Powiatu, na którym Jolanta Szewczun- Kierownik biura rozmawiała z młodzieżą na temat przygotowanej Strategii. Dyskusję zdominowała przedsiębiorczość, ej sposób nauczania, zacieśnienia współpracy  z uczestnikami oraz dostosowania oferty kulturalnej do ich grupy wiekowej

  • Zdjęcie: r_DSC_0009.jpg
  • Zdjęcie: r_DSC_0005.jpg
  • Zdjęcie: r_DSC_0004.jpg
wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt