Facebook


Konsultacje społeczne założeń LSR na lata 2014-2020

Data publikacji: 2015-12-09 1331

Od 07.12.2015 r  trwać będą konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD dotyczące założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Konsultacje dotyczyć będą:

- diagnozy obszaru,

- planu komunikacji,

- kryterii wyboru operacji,

- celów i wskaźników

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wypracowanym materiałem i wyrażeniem swoich opinii.

  • Zdjęcie: r_IMG_0101.JPG
  • Zdjęcie: r_IMG_0102.JPG
wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt