Facebook


Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD 01.03.2016 rok.

Data publikacji: 2016-02-22 899

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Dolnego Powiśla" odbędzie się w dniu 01.03.2016 roku o godz. 9:00 w sali Konferencyjnej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu przy ulicy Wojska Polskiego 3. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego wyznacza się w tym samym dniu o godz. 9:30

Porządek posiedzenia

Uchwały

Sprawozdanie Komisja Rewizyjna

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Rady

Sprawozdanie finansowe

 

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt