Facebook


ANALIZA SWOT

Data publikacji: 2015-11-06 1567

Szanowni Państwo,

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, wspólnie dokonaliśmy diagnozy obszaru i analizy SWOT. Teraz chcielibyśmy skonsultować z Państwem wypracowany materiał. Zapraszamy zatem do wyrażania swoich opini i zgłaszania ewentualnych uwag.

Uwagi mogą Państwo zgłaszać na formularzu uwag w terminie do 12.11.2015 r.

- bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla ul. Wojska Polskiego 3,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

Konsultowany dokument do pobrania poniżej.

ANALIZA SWOT DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt