Facebook


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Dolnego Powiśla"

Data publikacji: 2016-06-16 1016

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Kraina Dolnego Powiśla" zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu

Pierwszy termin: 20.06.2016 r. godz. 12:00

Drugi termin:  20.06.2016 r. godz. 12:30

Miejsce: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Wybór sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” i podjęcie uchwały w tej sprawie- uchwała 8/2016
 7. Omówienie zmian w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” i podjęcie uchwały w tej sprawie- uchwała 9/2016
 8. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, Kryteriach Wyboru Operacji i Procedur wyboru Operacji, podjęcie stosownej uchwały w tej sprawy- uchwała 10/2016
 9. Wolne wnioski.
 10.  Sprawy różne.
 11.  Zamknięcie obrad

Materiały są dostępne w siedzibie Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” codziennie od godz. 07:00- 15:00

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt