Facebook


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD Kraina Dolnego Powiśla 30.09.2016

Data publikacji: 2016-09-27 901

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Kraina Dolnego Powiśla" zaprasza na

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu

Pierwszy termin: 30.09.2016 r. godz. 10:00

Drugi termin:  30.09.2016 r. godz. 10:30

Miejsce: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  3. Wybór sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Omówienie zmian w Procedurach Wyboru Operacji o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania” Wdrażanie Lokalnych Strategii” (wnioski oceniane przez Samorząd Województwa- Konkursy Otwarte i podjęcie uchwały w tej sprawie- uchwała 11/2016
  7. Wolne wnioski.
  8.  Sprawy różne.
  9.  Zamknięcie obrad

 

Materiały są dostępne w siedzibie Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” codziennie od godz. 07:00- 15:00

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt