Facebook


Propozycja do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Data publikacji: 2015-10-06 1119

Szanowni Państwo,

Niniejsza fiszka projektowa służy do zebrania przedsięwzięć do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Działania Stowarzyszenia „Kraina Dolnego Powiśla” (gminy: Dzierzgoń, Sztum, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie) tworzonej przez stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla na kolejny okres programowania 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej. Wypełnioną fiszkę projektową proszę przesłać do 30.07.2015 r. pocztą elektroniczna lub złożyć do biura LGD lub sekretariatu Państwa gminy.

Rozmowy, spotkania, wszelkie działania informacyjno-aktywizacyjne mają na celu zbadanie kapitału, jakim dysponuje nasz obszar. Kapitał ludzki to najcenniejszy element gospodarki –inwestujmy w niego!

Poniżej znajduje się nasza fiszka projektowa, służąca zebraniu przedsięwzięć do lokalnej strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia „Kraina Dolnego Powiśla”.

FISZKA PROJEKTOWA- DO POBRANIA

Uprzejmie prosimy o wypełnienie dokumentu odesłanie nalgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

Termin nadesłania ankiet upływa 30.07.205 r.

W przypadku, jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD

tel: 55-276-00-20 lub 608-762-503

Kierownik Biura LGD „Kraina Dolnego Powiśla’

       Jolanta Szewczun 

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt