Facebook


Wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

Data publikacji: 2017-08-11 887

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego

L.p. Nr ewid. OCENA
1 05/07/17/Sz-m POZYTYWNA
2 06/07/17/Sz-m POZYTYWNA
3 07/07/17/Sz-m POZYTYWNA
4 08/07/17/Sz-m POZYTYWNA
5 09/07/17/Sz-m POZYTYWNA
6 10/07/17/M-k POZYTYWNA
7 11/07/17/M-k POZYTYWNA
8 5/07/17/k-N POZYTYWNA

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt