Facebook


Wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

Data publikacji: 2017-09-15 870

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Ocena
1 1/08/17/K-n POZYTYWNA
2 1/08/17/M-k POZYTYWNA
3 2/08/17/M-k NEGATYWNA
4 3/08/17/M-k POZYTYWNA
5 4/08/17/M-k POZYTYWNA
6 1/08/17/Sz-m POZYTYWNA
7 2/08/17/Sz-m POZYTYWNA
8 3/08/17/Sz-m POZYTYWNA
9 4/08/17/Sz-m POZYTYWNA
10 5/08/17/Sz-m POZYTYWNA

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt