Facebook


Wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

Data publikacji: 2017-10-05 931

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Średnia Ocena
1 4/08/17/Sz-m 49,5 POZYTYWNA
2 5/08/17/Sz-m 49,5 POZYTYWNA
3 1/08/17/K-n 48,5 POZYTYWNA
4 2/08/17/Sz-m 47 POZYTYWNA
5 1/08/17/Sz-m 45 POZYTYWNA
6 4/08/17/M-k 44,3 POZYTYWNA
7 3/08/17/M-k 40,3 POZYTYWNA
8 1/08/17/M-k 39,8 POZYTYWNA
9 3/08/17/Sz-m 33,5 POZYTYWNA

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt