Facebook


Wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

Data publikacji: 2017-10-13 881

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego.

 

L.p. Nr ewid. Średnia Ocena
1 01/09/17/M-k 51,3 POZYTYWNA
2 02/09/17/Sz-m 51 POZYTYWNA
3 01/09/17/Sz-m 50,5 POZYTYWNA
4 03/09/17/M-k 48 POZYTYWNA
5 01/09/17/NWD 47,5 POZYTYWNA
6 03/09/17/Sz-m 47,5 POZYTYWNA
7 02/09/17/K-n 45,8 POZYTYWNA
8 02/09/17/M-k 43,3 POZYTYWNA
9 01/09/17/K-n 40,8 POZYTYWNA
10 05/09/17/M-k 33,5 POZYTYWNA
11 04/09/17/M-k 32 POZYTYWNA

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt