Facebook


Wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego.

Data publikacji: 2017-12-20 1148

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Ocena
1 1/11/17/NWD POZYTYWNA
2 2/11/17/NWD POZYTYWNA
3 3/11/17/NWD POZYTYWNA
4 1/11/17/M-k NEGATYWNA
5 2/11/17/M-k POZYTYWNA
6 3/11/17/M-k POZYTYWNA
7 4/11/17/M-k POZYTYWNA
8 6/11/17/M-k POZYTYWNA
9 7/11/17/M-k POZYTYWNA
10 8/11/17/M-k POZYTYWNA
11 9/11/17/M-k POZYTYWNA
12 10/11/17/M-k POZYTYWNA
13 1/11/17/K-n POZYTYWNA
14 2/11/17/K-n POZYTYWNA
15 1/11/17/Sz-m POZYTYWNA
16 2/11/17/Sz-m POZYTYWNA
17 3/11/17/Sz-m NEGATYWNA
18 4/11/17/Sz-m POZYTYWNA
19 5/11/17/Sz-m POZYTYWNA
20 6/11/17/Sz-m POZYTYWNA
21 7/11/17/Sz-m POZYTYWNA
22 8/11/17/Sz-m POZYTYWNA
23 9/11/17/Sz-m POZYTYWNA
24 10/11/17/Sz-m POZYTYWNA
25 11/11/17/Sz-m POZYTYWNA
26 12/11/17/Sz-m POZYTYWNA
27 13/11/17/Sz-m POZYTYWNA
28 14/11/17/Sz-m POZYTYWNA
29 15/11/17/Sz-m POZYTYWNA
30 16/11/17/Sz-m POZYTYWNA
31 17/11/17/Sz-m POZYTYWNA

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt