Facebook


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Data publikacji: 2019-03-21 1312

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków w dniu 29.03.2019 I termin godz. 10:00 II termin godz. 10:30. Walne odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018-  podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018- uchwała nr 1/2019
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018- uchwała nr 2/2019
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2018- uchwała 3/2019
 9. Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej- uchwała nr 4/2019
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2018- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady za rok 2018- uchwała nr 5/2019
 11. Przedstawienie planu rocznego budżetu LGD na rok 2019 podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planu rocznego budżetu LGD na rok 2019- uchwała nr 6/2019
 12. Przedstawienie sprawozdania z zakresu animacji lokalnej- uchwała nr 7/2109
 13. Uzupełnienie składu Rady Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”- uchwała nr 8/2019
 14. Wolne wnioski.
 15.  Sprawy różne.
 16.  Zamknięcie obrad

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt