Facebook


WARSZTATY STRATEGICZNE BUDOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

Data publikacji: 2015-10-06 948

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Warsztaty Strategiczne

 

Tytuł: Diagnoza i analiza stanu rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”.

Analiza problemów i identyfikacja kierunków i celów rozwoju obszaru – cz. 1

 

Warsztat I- 2 dni: 20 – 21 lipca 2015 r.

PROWADZĄCY: Ryszard Zarudzki

MIEJSCE SZKOLENIA: Sala Konferencyjna Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu ul. Wojska Polskiego 3

 Cele warsztatów:

  1. Budowanie kompetencji społecznych i mobilizacja partnerów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego na rzecz rozwoju lokalnego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”.
  2. Uspołecznienie i konsultacje opracowanej diagnozy porównawczej obszaru.
  3. Analiza i identyfikacja głównych atutów i szans rozwoju, problemów i zagrożeń dla obszaru partnerstwa.
  4. Analiza problemów i potrzeb mieszkańców, celów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszaru.

Warsztaty są kierowane do aktywnych przedstawicieli z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”, w szczególności do:

wójtów, burmistrzów, starostów, radnych, sołtysów, administracji organów administracji publicznej szczebla gminnego i powiatowego, państwowych lub samorządowych instytucji kultury, innych przedstawicieli z sektora publicznego zainteresowanych współpracą w ramach partnerstwa, przedstawicieli sektora społecznego, w szczególności członków i przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji społeczno-zawodowe rolników, aktywnych mieszkańców, przedstawicieli sektora gospodarczego, przedstawicieli podmiotów prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne i rolników.

 

 

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ- DO POBRANIA

 

Warsztat II- 1 dzień – 04.08.2015 r.

 

Tytuł: Analiza problemów i identyfikacja kierunków i celów rozwoju obszaru cz. 2

PROWADZĄCY: Ryszard Zarudzki

MIEJSCE SZKOLENIA Sala Konferencyjna Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu ul. Wojska Polskiego 3

Cele warsztatów:

1.Analiza problemów i potrzeb mieszkańców, celów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszaru.

2.Wypracowanie rekomendacji w zakresie wyboru kierunków i wskaźników rozwojowych obszaru.

 

 

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ- DO POBRANIA

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt