Facebook


Badanie jakości prowadzonych działań informacyjnych i funkcjonowania LGD

Data publikacji: 2022-01-03 341

Szanowni Państwo,
Wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dolnego Powiśla" na lata 2014-2020 prowadzimy działania informujące o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zależy nam, aby przekazywane informacje docierały do najszerszego grona potencjalnych Wnioskodawców, były jak najbardziej rzetelne i odpowiadające na Państwa potrzeby.

Z tego względu kolejny już rok prowadzimy badania jakości prowadzonych działań komunikacyjnych i prosimy Państwa o udział w ankiecie. Odpowiedzi na poniższe pytania będą dla nas wskazówką, co należy poprawić żeby kolejne inicjatywy podejmowane przez nasze LGD odpowiadały Państwa potrzebom. Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

https://docs.google.com/forms

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt