Facebook


Konsultacje społeczne w gminach za nami

Data publikacji: 2015-10-06 1009

W dniach od 27.07.2015 do 31.07.2015 w 5 gminach powiatu sztumskiego prowadzone były konsultacje społeczne. Podczas spotkań przeprowadzona została analiza porównawcza stanu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin, identyfikacja grup docelowych obszarów działalności podlegających różnego typu wykluczeniom. Przeanalizowano atuty i słabości, szanse i zagrożenia rozwojowe dla obszaru LGD oraz przeprowadzono analizę SWOT jako podstawę do określenia celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie dziękujemy Państwu za aktywny udział w konsultacjach.

 Sztum 27.07.2015

pomniejszony_1 DSC_08801

GŁÓWNE PROBLEMY:

 • Inkubator przetwórstwa rolnego.
 • Rozwój środków na tworzenie miejsc pracy.
 • Sprzedaż bezpośrednia.
 • Brak zaangażowania się młodzieży.
 • Mała aktywność społeczności lokalnej.

Dzierzgoń 28.07.2015 

DSC_08841DSC_08851

GŁÓWNE PROBLEMY:

 

 • Środki na rozwój przedsiębiorczości.
 • Środki na rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego.
 • Mała aktywność społeczności lokalnej.
 • Brak zaangażowania się młodzieży lokalnej.
 • Siłownie plenerowe.

 

Stary Targ 29.07.2015

 12345654

GŁÓWNE PROBLEMY:

 

 • Zagospodarowanie czasu wolnego.
 • Zagospodarowanie jeziora Balewo i Dąbrówka.
 • Rozwój gospodarczy (rozpoczęcie działalności gospodarczej).
 • Mała aktywność społeczności lokalnej.
 • Brak środków na OSP – budowa remiz, zakup samochodu i sprzętu.
 • Brak środków finansowych na realizację projektów.

 

Mikołajki Pomorskie 30.07.2015 

3697894

GŁÓWNE PROBLEMY:

 

 • Doposażenie świetlic wiejskich.
 • Atrakcyjność funkcjonowania świetlic wiejskich.
 • Środki na rozwój agroturystyki.
 • Środki na rozwój turystyki rowerowej.
 • Mała aktywność społeczności lokalnej.
 • Brak środków finansowych na realizację projektów.

 

Stary Dzierzgoń 31.07.2015

 589DSC_09072

GŁÓWNE PROBLEMY:

 

 • Środki na rozwój przedsiębiorstw.
 • Doposażenie świetlic wiejskich.
 • Mała aktywność społeczności lokalnej.
 • Brak zaangażowania się młodzieży.
 • Brak środków finansowych na realizację projektów.

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt