Facebook


Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju pełną parą

Data publikacji: 2015-10-06 1025

W piątek tj. 31.07.2015 zakończyliśmy ostatnie spotkanie konsultacyjne w gminach, a już 4 sierpnia rozpoczęliśmy kolejne zajęcia warsztatowe, które poświęcone były budowaniu kompetencji społecznych i mobilizacji przedstawicieli trzech sektorów: gospodarczego, samorządowego i społecznego. Z uczestnikami warsztatów konsultowano i uspołeczniano diagnozę. Przeanalizowano atuty i szanse rozwoju, problemy i zagrożenia dla obszaru partnerstwa Krainy Dolnego Powiśla. Oddzielny panel poświęcony został poświęcony analizie problemów i potrzeb mieszkańców, celów i przedsięwzięć, które mogą generować rozwój naszego LGD. Rozpoczęto również prace w zakresie wybory kierunków i wskaźników.

jkolksdfghzaq

098

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt