Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działania Infrastrukturalne w zakresie turystyki rekracji i dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrodniczych


WYNIKI NABORY W RAMACH KONKURSU 04/2016-...

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 8 wniosków. Wszystkie wnioski...

Więcej


Lista wniosków o udzielenie wsparcia W RAMACH...

Poniżej przedstawiamy Państwu listę wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru 04/2016

Więcej


2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRULTURALNE W ZAKRESIE...

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 27.10-10.11.2016 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKLTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Wszystkie informacje...

Więcej


Kontakt