Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aktualnosci


Wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego....

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru...

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru rekrutacyjnego

Więcej


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW...

Więcej


Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu...

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach V, VI i VII naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego...

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego.

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego.

Więcej


Ogłaszamy trzeci nabór wniosków w dniach...

Trzeci nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne będzie się odbywał w dniach 10-16.10.2017r. w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”. Wnioski składamy...

Więcej


Bezpłatne kursy i staże zawodowe

Bezpłatne kursy i staże zawodowe 1430 zł netto przez 6 m-cy i 3 m-ce zatrudnienia po stażu dla bezrobotnych. Szczegóły w linku poniżej.

Więcej


Wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego.

Więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie wsparcia doradczo- konsultingowego w zakresie: księgowości, kadr, sprzedaży, marketingu, pozyskiwania klientów, prawa gospodarczego, prawa pracy, Public Relations, pozyskiwania środków na miejsca pracy, w ramach projektu pn. „Trwałe przedsiębiorstwo...

Więcej


Kontakt