Kategoria: PROW 2014 – 2020

Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju pełną parą

W piątek tj. 31.07.2015 zakończyliśmy ostatnie spotkanie konsultacyjne w gminach, a już 4 sierpnia rozpoczęliśmy kolejne zajęcia warsztatowe, które poświęcone były budowaniu kompetencji społecznych i mobilizacji przedstawicieli trzech sektorów: gospodarczego, samorządowego i społecznego. Z uczestnikami warsztatów konsultowano i uspołeczniano diagnozę. Przeanalizowano atuty i szanse rozwoju, problemy i zagrożenia dla obszaru partnerstwa Krainy Dolnego Powiśla. Oddzielny… Więcej »

Konsultacje społeczne w gminach za nami

W dniach od 27.07.2015 do 31.07.2015 w 5 gminach powiatu sztumskiego prowadzone były konsultacje społeczne. Podczas spotkań przeprowadzona została analiza porównawcza stanu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin, identyfikacja grup docelowych obszarów działalności podlegających różnego typu wykluczeniom. Przeanalizowano atuty i słabości, szanse i zagrożenia rozwojowe dla obszaru LGD oraz przeprowadzono analizę SWOT jako podstawę do określenia… Więcej »

WARSZTATY STRATEGICZNE BUDOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” Warsztaty Strategiczne   Tytuł: Diagnoza i analiza stanu rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Analiza problemów i identyfikacja kierunków i celów rozwoju obszaru – cz. 1 Warsztat I- 2 dni: 20 – 21 lipca 2015 r. PROWADZĄCY: Ryszard Zarudzki MIEJSCE SZKOLENIA: Sala Konferencyjna Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.… Więcej »

Harmonogram spotkań konsultacji społecznych w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do włączenia się w prace nad nową LSR na lata 2014-2020. Jednym z ważnych elementów związanych z budową dokumentu jest jego partycypacyjność, czyli ma być stworzony oddolnie, tj. przez mieszkańców naszych gmin. Teraz mamy okazję wspólnie zdecydować, w jaki sposób… Więcej »

Ruszyła budowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 na obszarze działania LGD

LGD „Kraina Dolnego Powiśla” dwudniowymi warsztatami rozpoczęła budowę lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Ramie w ramie przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządowców i zaangażowanych mieszkańców w dniach 20-21.07.2015 wypracowała diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej obszaru powiatu sztumskiego. Dużą uwagę poświęcono grupą defaforyzowanym, osobom starszym, niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, i młodzieży. Dwudziestoosobowy zespół określił, przeanalizował szanse i zagrożenia naszego… Więcej »