LGD

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze 2023-2027

POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. LSR 2023-2027

22 sierpnia 2022r. w siedzibie naszego LGD odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. W skład zespołu wchodzą osoby fizyczne, przedsiębiorcy,… Więcej »

INFORMACJA O MIEJSCACH I TERMINACH SPOTKAŃ

Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań Informacja o spotkaniach odbywać się będzie poprzez: Zakładka na stronie krainadolnegopowisla.pl „WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 2023-2027 Zaproszenia na spotkania ogólne w formie plakatów informacyjnych oraz na stronach… Więcej »

OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR

Kluczowe etapy prac: 1. DIAGNOZA. Zebranie danych i opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej (Diagnoza będzie odrębnym od LSR opracowaniem, a jej elementy/wnioski zostaną wykorzystane w strukturze LSR). 2. LSR 1.0. Wypracowanie LSR 1.0 wraz z załącznikami, zawierającą zgodnie z określoną w konkursie na wybór LSR strukturą i wymaganiami dotyczącymi LSR z odniesieniem w… Więcej »