Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Granty


WYNIKI NABORU 8/2020/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W terminie od 30.09.2020-16.10.2020 do biura LGD wpłynęły 3 wnioski, z czego 3 wnioski. Wszystkie...

Więcej


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU...

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 8/2020/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym

Więcej


GRANT- OGŁOSZENIE 8/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie 30-09-2020 r.- 16-10-2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego...

Więcej


WYNIKI NABORU 7/2019/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja, innowacje. W terminie od 03.04.2019-17.04.2019 do biura LGD wpłynęły 2 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 7/2018/G,...

Więcej


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU...

Więcej


Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja,...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie 03.204.2019-17.04.2019 nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem...

Więcej


LISTA WYCOFANYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU...

Poniżej prezentujemy listę wycofanych wniosków w ramach naboru 5/2019/G

Więcej


WYNIKI NABORU 6/2019/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W terminie od 30.01.2019-13.02.2019 do biura LGD wpłynęło 9 wniosków, z czego 3 wnioski na...

Więcej


LISTA ZŁOZONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU...

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 5/2019/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.1.1. EDUKACJA, PARTYCYPACJA, ANIMACJA, AKTYWIZACJA, INNOWACJE.

Więcej


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU...

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 6/2019/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Więcej


Kontakt