Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Granty


Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja,...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie 30.01.2019- 13.02.2019 nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem...

Więcej


Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie 30.01.2019-13.02.2019 nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem...

Więcej


WYNIKI NABORU 3/2018/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja, innowacje. W terminie od 27.08.2018-11.09.218 do biura LGD wpłynęły 3 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 3/2018/G,...

Więcej


WYNIKI NABORU 4/2018/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W terminie od 27.08.2018-11.09.218 do biura LGD wpłynęło 6 wniosków, z czego 4 wnioski na realizację...

Więcej


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NABÓR NR 3/2018/G...

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 1/2018/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.1.1. EDUKACJA, PARTYCYPACJA, ANIMACJA, AKTYWIZACJA, INNOWACJE.

Więcej


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NABÓR 4/2018/G...

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 4/2018/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Więcej


NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie 27.08.2018 r.- 11.09.2018 r nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego...

Więcej


NABÓR WNIOKSÓW NR 4/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie 27.08.2018 r.- 11.09.2018 r nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego...

Więcej


WYNIKI NABORU WNIOSKÓW 1/2018/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja, innowacje. W terminie od 09.04.2018-23.04.2018 do biura LGD wpłynęło 5 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 1/2018/G,...

Więcej


WYNIKI NABORU WNIOSKÓW 2/2018/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W terminie od 09.04.2018-23.04.2018 do biura LGD wpłynęło 5 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły...

Więcej


Kontakt