Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Granty


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU...

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 1/2018/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.1.1. EDUKACJA, PARTYCYPACJA, ANIMACJA, AKTYWIZACJA, INNOWACJE

Więcej


LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU...

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 2/2018/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym

Więcej


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie 09.04.2018 r.- 23.04.2018 r nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem...

Więcej


NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie 09.04.2018 r.- 23.04.2018 r nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem...

Więcej


Kontakt