Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


PROW 2014 - 2020


ANKIETA MONITORUJACA DLA BENEFICJENTÓW LGD...

Beneficjenci Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dolnego Powiśla" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z umową dofinansowania,...

Więcej


POSIEDZENIE RADY LGD

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD Kraina Dolnego Powiśla w sprawie oceny zgodności operacji z LSR/wyboru operacji przez LGD w ramach naboru 3/2018/G i 4/2018/G odbędzie się w dniu 21.09.2018 o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Wojska Polskiego 3

Więcej


WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ-...

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków na konkursy granatowe zapraszamy wszystkich chętnych na BEZPŁATNE warsztaty/szkolenia z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...

Więcej


SPOTKANIA INFORMACYJNE Z MIESZKAŃCAMI

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom ze wsparciem osób fizycznych, osób prawnych z wykluczeniem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostki sektora finansów publicznych działających na obszarze...

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


ULGA NA START

W nawiązaniu do interpretacji ARiMR dotyczącej możliwości skorzystania w ramach podejmowania działalności gospodarczej z tzw. ulgi na start przekazujemy wzór oświadczenia, które winien wypełnić beneficjent składając wniosek o płatność.

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


POSIEDZENIE RADY W SPRAWIE ODWOŁANIA

Informujemy, że Posiedzenie Rday LGD Kraina Dolnego Powiśla w sprawie odwołania wniosku nr KDP/PG/2/7/2018 w ramach naboru nr 2/2018/G odbędzie się dnia 18.05.2018 r o godz. 8:00 w siedzibie LGD ul. Wojska Polskiego 3

Więcej


Kontakt