Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


PROW 2014 - 2020


ULGA NA START

W nawiązaniu do interpretacji ARiMR dotyczącej możliwości skorzystania w ramach podejmowania działalności gospodarczej z tzw. ulgi na start przekazujemy wzór oświadczenia, które winien wypełnić beneficjent składając wniosek o płatność.

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


POSIEDZENIE RADY W SPRAWIE ODWOŁANIA

Informujemy, że Posiedzenie Rday LGD Kraina Dolnego Powiśla w sprawie odwołania wniosku nr KDP/PG/2/7/2018 w ramach naboru nr 2/2018/G odbędzie się dnia 18.05.2018 r o godz. 8:00 w siedzibie LGD ul. Wojska Polskiego 3

Więcej


POSIEDZENIE RADY LGD

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD Kraina Dolnego Powiśla w sprawie oceny zgodności operacji z LSR/wyboru operacji przez LGD w ramach naboru 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018 odbędzie się w dniu 14.05.2018 o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Wojska Polskiego 3.

Więcej


POSIEDZENIE RADY LGD

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD Kraina Dolnego Powiśla w sprawie oceny zgodności operacji z LSR/wyboru operacji przez LGD w ramach naboru 1/2018/G i 2/2018/G odbędzie się w dniu 08.05.2018 o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Wojska Polskiego 3.

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


Formularz informacji monitorujacej po zrealizowanej...

Poniżej przekazujemy państwu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu dot. operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...

Więcej


SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW...

Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej zapraszamy na szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 12.04.2018 o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD, ul. Wojska Polskiego 3 (sala konferencyjna). UWAGA!!!!!! Udokumentowanie udziału w przedmiotowym...

Więcej


Kontakt