Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


PROW 2014 - 2020


Spotkania informacyjne z mieszkańcami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów działających na obszarze powiatu sztumskiego...

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


Ankieta dotycząca skuteczności działań...

LGD Kraina Dolnego Powiśla zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dot. skuteczności działań komunikacyjnych. Państwa odpowiedzi będą dla nas wskazówką, co poprawić, żeby kolejne inicjatywy podejmowane przez LGD KDP odpowiadały Państwa potrzebom. Wypełnienie ankiety jest...

Więcej


Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 22.01.2018 (poniedziałek) o godz. 10:30 I termin i o 11:00 drugi termin odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków LGD "Kraina Dolnego Powiśla" ul. Wojska Polskiego 3 (budynek RTI sala konferencyjna)

Więcej


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTACIE REFLEKSYJNYM...

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.

Więcej


SZKOLENIE STARTUP- RÓŻNE WYMIARY KOMUNIKACJI...

Zapraszamy na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pn. „RÓŻNE WYMIARY KOMUNIKACJI Z KLIENTEM- OD WYWIERANIA WPŁYWU DI SZTUKI AUTOPREZENTACJI”

Więcej


Ankieta skierowana do mieszkańców Krainy...

Szanowni Państwo, zapraszamy mieszkańców gmin powiatu sztumskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej miejscowości. Ankieta jest anonimowa, nie powinna też zająć Państwu dużo czasu. Jej wyniki pozwolą nam na dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Dolnego Powiśla...

Więcej


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN KRYTERIÓW WYBORU...

Zarząd LGD "Kraina Dolnego Powiśla" po posiedzeniu w dniu 07.12. 2017 r. zgodnie z uchwałą nr 8/2017 r. ogłasza propozycję zmian kryteriów wyboru operacji, lokalnej strategii rozwoju oraz wszczęcie procedury konsultacji społecznych. Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnianie...

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


Nowa ścieżka opiniowania zmian zawartych...

Szanowni Beneficjenci, w związku z wejściem w życie nowej wytycznej nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach...

Więcej


Kontakt