Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


PROW 2014 - 2020


Ważne informacje dla Wnioskodawców!!!

Interpretacja wytycznych dotyczących kosztów kwalifikowanych w ramach ubiegania się o środki LGD

Więcej


Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej!...

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na BEZPŁATNE warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ...

Więcej


NABORY OGŁOSZONE

Stowarzyszenie LGD "Kraina Dolnego Powiśla" ogłosiło nabory wniosków w ramach Przedsięwzięć: 2.1.1. Działania wspierające rozwój lokalny ukierunkowany na przedsiębiorców, Przedsięwzięcie 2.1.2. Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, Przedsięwzięcie 2.2.2. Działania infrastrukturalne...

Więcej


PREZENTACJE ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH W...

Biuro Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla zachęca do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat 3 zakresów w ramach programu LEADER, które były prezentowane podczas spotkań informacyjnych na terenie powiatu sztumskiego w dniach od 12.09.2016-15.09.2016 r.

Więcej


Zmieniające Rozporządzenie podpisane!!!!!...

25 sierpnia 2016 r. Minister podpisał zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Więcej


Spotkania informacyjne z mieszkańcami PROW...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej


Bezpłatne indywidualne doradztwo dot. wsparcia...

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wsparcia finansowego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-...

Więcej


Wzory formularzy dla poddziałania 19.2...

Zostały opublikowane wzory formularzy dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Więcej


Akceptacja zmian w LSR na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" informuje o akceptacji przez Urząd Marszałkowski wprowadzonych zmian w warunkowo wybranej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Więcej


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie aplikacji internetowej wspomagającej obsługę wniosków Pomorskich Lokalnych Grup Działania

Więcej


Kontakt