Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

O nas

Jesteśmy powstałym w 2008 r. stowarzyszeniem, którego celem jest budowanie lepszego jutra dla mieszkańców powiatu sztumskiego. Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dolnego Powiśla"


Nasza wizja


Kraina Dolnego Powiśla to obszar zamieszkiwany przez aktywną, zintegrowaną, wielokulturową społeczność, realizującą wiele inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych i edukacyjnych, których efektem jest wysoka jakość życia i rozwój lokalnej gospodarki zachowujący walory środowiska naturalnego.

Kontakt