Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aktualnosci


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIK...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIK BIURA. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach Termin naboru: 13.11.2018-23.11.2018

Więcej


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DORADCA...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" ogłasza nabór na stanowisko DORADCA DS.PROW Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach Termin naboru: 13.11.2018-23.11.2018

Więcej


Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu...

„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” – IX NABÓR. Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach IX naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO...

Więcej


Wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego....

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru...

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru rekrutacyjnego

Więcej


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW...

Więcej


Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu...

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach V, VI i VII naboru rekrutacyjnego do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego...

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego.

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego.

Więcej


Ogłaszamy trzeci nabór wniosków w dniach...

Trzeci nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne będzie się odbywał w dniach 10-16.10.2017r. w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”. Wnioski składamy...

Więcej


Kontakt