Facebook


Aktualnosci


Wyniki oceny merytorycznej z VI naboru...

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego.

 

L.p.

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego.

Więcej


Ogłaszamy trzeci nabór wniosków w dniach...

Trzeci nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne będzie się odbywał w dniach 10-16.10.2017r. w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO...

Więcej


Bezpłatne kursy i staże zawodowe

Bezpłatne kursy i staże zawodowe 1430 zł netto przez 6 m-cy i 3 m-ce zatrudnienia po stażu  dla bezrobotnych. Szczegóły w linku poniżej.

Plakat

Więcej


Wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Średnia

Więcej


Wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IV naboru rekrutacyjnego

L.p. Nr ewid. Ocena
1 1/08/17/K-n

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej w ramach III naboru...

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej w ramach III naboru formularzy rekrutacyjnych.

Osoby, które otrzymały negatywną ocenę prosimy o zapoznanie się z uwagami oceniających i złożenie poprawionego formularza rekrutacyjnego w kolejnym naborze...

Więcej


Wyniki pierwszego posiedzenia Komisji Oceny...

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”

   

Więcej


Ogłaszamy drugi nabór wniosków w dniach...

Drugi nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne będzie się odbywał w dniach 24-28.07.2017r. w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I...

Więcej


Ruszają kolejne nabory do projektu „TRWAŁE...

Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci środków finansowych na założenie własnej firmy? Zgłoś się do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

TERMINY...

Więcej


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt

L.p. Nr ewid. OCENA
1 05/07/17/Sz-m