Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aktualnosci


Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu...

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach IX  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO...

Więcej


Wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego....

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego.

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru...

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid.

Więcej


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW...

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWEI DOTACYJNE- klik

Więcej


Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu...

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach V, VI i VII  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO,...

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z VI naboru...

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego.

 

L.p. Nr ewid. Średnia Ocena
L.p.

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego.

Więcej


Ogłaszamy trzeci nabór wniosków w dniach...

Trzeci nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne będzie się odbywał w dniach 10-16.10.2017r. w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO...

Więcej


Bezpłatne kursy i staże zawodowe

Bezpłatne kursy i staże zawodowe 1430 zł netto przez 6 m-cy i 3 m-ce zatrudnienia po stażu  dla bezrobotnych. Szczegóły w linku poniżej.

Plakat

Więcej


Wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Średnia

Więcej


Kontakt

L.p. Nr ewid. Ocena
1 1/08/17/K-n