Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aktualnosci


Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu...

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach IX  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO...

Więcej


Wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego....

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego.

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru...

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid.

Więcej


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW...

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWEI DOTACYJNE- klik

Więcej


Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu...

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach V, VI i VII  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO,...

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z VI naboru...

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego.

 

L.p. Nr ewid. Średnia Ocena
L.p.

Więcej


Wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego.

Więcej


Ogłaszamy trzeci nabór wniosków w dniach...

Trzeci nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne będzie się odbywał w dniach 10-16.10.2017r. w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO...

Więcej


Bezpłatne kursy i staże zawodowe

Bezpłatne kursy i staże zawodowe 1430 zł netto przez 6 m-cy i 3 m-ce zatrudnienia po stażu  dla bezrobotnych. Szczegóły w linku poniżej.

Plakat

Więcej


Wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego...

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Średnia

Więcej


Kontakt

PREMIA

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z zakładaniem działalności gospodarczej ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 11/2018

ROZWÓJ

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z zakładaniem działalności gospodarczej ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 12/2018

PRZETWÓRSTWO

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działanie związane z powstaniem inkubatorów przetwórstwa lokalnego ogłoszonego w dniu 21.03.2018 to 13/2018

INFRASTRUKTURA

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działania infrastrukturalne dla jednostek sektora finansów publicznych ogłoszonego w dniu 22.03.2018 to 14/2018

Informujemy, że prawidłowy numer naboru na działania infrastrukturalne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (NGO)ogłoszonego w dniu 22.03.2018 to 15/2018

L.p. Nr ewid. Ocena
1 1/08/17/K-n