LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 06/2017

prow
21 marca 2017

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 06/2017 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

Lista wniosków