Kategoria: 2.1.1 Premia

WYNIKI NABORU W RAMACH KONKURSU NR 01/2016- PREMIA

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 11 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 01/2016, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych… Więcej »

2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 27.10-10.11.2016 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej. OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: Ogłoszenie o naborze Załącznik nr 1 do ogłoszenia– Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru … Więcej »