Kategoria: 2.2.2 Infrastruktura

WYNIKI NABORU 09/2017- INFRASTRUKTURA JST

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 04.04.2017  do 19.04.2017 do biura LGD wpłynęły 4 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 09/2017, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała… Więcej »

WYNIKI NABORU NR 10/2017

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 04.04.2017  do 19.4.2017 do biura LGD wpłynęło 6 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 10/2017, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała… Więcej »

NABÓR NR 09/2017 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NABÓR NR 09/2017 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 04.04.2017 r.- 19.04.2017 r., będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej. OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:… Więcej »