Kategoria: 2019

WYNIKI NABORU 7/2019/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja, innowacje. W terminie od 03.04.2019-17.04.2019  do biura LGD wpłynęły 2 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 7/2018/G, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków… Więcej »

Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja, innowacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie  03.204.2019-17.04.2019  nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie LSR: 1.1.1. EDUKACJA, PARTYCYPACJA, ANIMACJA, AKTYWIZACJA, INNOWACJE. Poniżej treść ogłoszenia oraz załączniki: Ogłoszenie… Więcej »

WYNIKI NABORU 6/2019/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W terminie od 30.01.2019-13.02.2019  do biura LGD wpłynęło 9 wniosków, z czego 3 wnioski na realizację wskaźnika w.2 (Liczba nowopowstałych obiektów małej infrastruktury), a 6 wnioski na realizację wskaźnika w.1 (liczba uczestników szkoleń, warsztatów… Więcej »