Kategoria: 2.2.2 Infrastruktura

WYNIKI NABORU 27/2023

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 30.11.2023-15.12.2023 do biura LGD wpłynęły 2 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 27/2023, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z… Więcej »

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NABÓR 27/2023

Poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 27/2023 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

INFRASTRUKTURA- 27/2023

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 30-11-2023 r.,- 15-12-2023 r.,  będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI  DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . Ogłoszenie o naborze 27/2023 Załącznik nr 1 do ogłoszenia– Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do… Więcej »

WYNIKI NABORU 26/2023

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 31.03.2023-17.04.2023 do biura LGD wpłynęły 5 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 26/2023, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem… Więcej »

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 26/2023

Poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 26/2023 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓ 26/2023